вівторок, 22 жовтня 2019 р.

9 клас. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

Вправа 2. Середнє значення.


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:integer;
  s:real;
  a:array[1..10] of real;

begin
  Randomize;
  stringGrid1.Cells[0,1]:='a';
  s:=0;
  for i:=0 to 9 do
  begin
    a[i+1]:=random+9.0;
    stringGrid1.Cells[i+1,0]:=inttostr(i+1);
    stringGrid1.Cells[i+1,1]:=FloattostrF(a[i+1],ffFixed,3,2);
    s:=s+a[i+1];
  end;
  s:=s/10;
  Edit1.Text:=FloattostrF(s,ffFixed,2,2);

end;  

Завдання 1
Змініть діапазон випадкових чисел на від 1.0 до 5.0

Завдання 2.
Допишіть умову знаходження середнього значення лише чисел більших за 4

Завдання 3.
Знайдіть кількість чисел менших 2

Д/з
Опрацювати параграф 16 п. 16.3. Опрацювати вправу 3,4


Спільні документи

Папка https://drive.google.com/drive/folders/1y0807zFhOc78tno18QAfRVfuoLWl1vom?usp=sharing

Папка 8-А https://drive.google.com/drive/folders/1GPZfw5J5eSRjdp8jhETiMsofd6EgxZOd?usp=sharing

понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Урок 8 6клас. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування


Домашнє завдання
підручник https://drive.google.com/file/d/1nsahY_vfl7qLgOMPfsP8VUJSeb56Ihhu/view?usp=sharing
п 6 с. 44-50

11 клас Урок 7 Каскадна таблиця стилів


Онлайн підручник https://www.w3schools.com/css

Три способи вставки CSS
Існує три способи вставлення таблиці стилів:

  1. Зовнішній CSS
  2. Внутрішній CSS
  3. Вбудований CSS

Опис зовнішнього CSS:
1. Створити файл у папці сайту з назвою Style.css(назва Style може бути будь-яка)
2. Підключити файл Style.css до файлу нашої веб-сторінки
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Style.css">
</head>
<body>

<h1>Заголовок</h1>
<p>Параграф.</p>

</body>
</html>
3. Вигляд файлу "Style.css"

body {
  background-color: green;
}

h1 {
  color: brown;
  margin-left: 20px;

}

Внутрішній CSS
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: green;
}

h1 {
  color: brown;
  margin-left: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>неділя, 20 жовтня 2019 р.

10 клас. Урок 11. Підбір параметра

Завдання 1. Розв'яжіть рівняння с. 120
https://www.mathway.com/Algebra
Завдання 2. Розв'яжіть систему рівнянь с. 121
https://www.geogebra.org/graphing


Д/з.
Опрацюйте презентацію http://it-science.com.ua/article.php?id=87&table=school9_11  (з сайту Коваленко О.І. )

Опрацювати п. 11 с.111-133 підручника

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-11-klas-informatyka-morze-2019.pdf

3 клас.Урок 7. Види інформації за способом подання

Гра
https://kahoot.it/

Вправа 1. (автор Оксана Коваленко )
http://LearningApps.org/view1692162
Вправа 2. (автор marina m. )
http://LearningApps.org/view2574254

https://www.youtube.com/watch?v=AxtWIK6EO5Y
Фізкультхвилинка https://www.youtube.com/watch?v=cqa59baDNXU

5 клас.Урок 6. Операційна система та її інтерфейс

Вправа 1. Об'єкти операційної системи https://learningapps.org/view1838712
Вправа 2. Функції оперційної системи та прикладних програм https://learningapps.org/view2748082

Домашнє завдання Презентація https://drive.google.com/file/d/1MzGAknsyWSPYAOseYBtWtWQQpPv2Z7fa/view

пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

четвер, 10 жовтня 2019 р.

9 клас. Урок 11. Алгоритми опрацювання табличних величин

var a: array [1..10] of real;
  i:integer;
begin
   memo2.Clear;
   for i:=0 to 9 do
   begin
     a[i+1]:=strtofloat(memo1.Lines[i]);
     a[i+1]:=a[i+1]*a[i+1];
     memo2.lines[i]:=FloatToStr(a[i+1]);
   end;

end;

вівторок, 8 жовтня 2019 р.

9 клас. Урок 10.Візуальні елементи для роботи з масивами

Код кнопки Сформувати:                     

stringgrid1.cells[0,1]:='a';  

for i:=0 to 4 do
       begin
         a[i+1]:=memo1.Lines[i];
         stringgrid1.cells[i+1,0]:=inttostr(i+1);
         stringgrid1.cells[i+1,1]:=a[i+1];
         memo1.lines[i]:='';
       end; 

вівторок, 1 жовтня 2019 р.