вівторок, 10 жовтня 2017 р.

3 клас. Роль інформації в житті людини

Вправа 1. Органи чуття (автор оkspob )

Вправа 2. Людина та інформація
9 клас. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

Вправа 2. Середнє значення.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:integer;
  s:real;
  a:array[1..10] of real;

begin
  Randomize;
  stringGrid1.Cells[0,1]:='a';
  s:=0;
  for i:=0 to 9 do
  begin
    a[i+1]:=random+9.0;
    stringGrid1.Cells[i+1,0]:=inttostr(i+1);
    stringGrid1.Cells[i+1,1]:=FloattostrF(a[i+1],ffFixed,3,2);
    s:=s+a[i+1];
  end;
  s:=s/10;
  Edit1.Text:=FloattostrF(s,ffFixed,2,2);

end;  

Завдання 1
Змініть діапазон випадкових чисел на від 1.0 до 5.0

Завдання 2.
Допишіть умову знаходження середнього значення лише чисел більших за 4

Завдання 3.
Знайдіть кількість чисел менших 2

Д/з
Опрацювати параграф 16 п. 16.3. Опрацювати вправу 3,4


неділя, 8 жовтня 2017 р.

9 клас. Алгоритми опрацювання табличних величин

var a: array [1..10] of real;
  i:integer;
begin
   memo2.Clear;
   for i:=0 to 9 do
   begin
     a[i+1]:=strtofloat(memo1.Lines[i]);
     a[i+1]:=a[i+1]*a[i+1];
     memo2.lines[i]:=FloatToStr(a[i+1]);
   end;

end;

вівторок, 3 жовтня 2017 р.

5 клас. Урок 5. Об'єкти файлової системи

Вправа 3. http://LearningApps.org/view1833099

9 клас. Урок 10.Візуальні елементи для роботи з масивами

1.  Опис масиву та лічильника, який визначає комірку таблиці для введення
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var          a:array[1..5]of string;
                i:integer;
begin
2.  Перенесення рядків об’єкту Memo1 у у комірки stringgrid1
stringgrid1.cells[0,1]:='a'; {Ввести назву а у перший стовбчик другого рядка}
   for i:=0 to 4 do {Повторення 5 разів, бо є 5 комірок для введення }
       begin
         a[i+1]:=memo1.Lines[i];{У масив а комірку 1, вводимо дані першого рядка об’єкта memo1….. а в комірку a[5] вводимо дані рядка 5 }
         stringgrid1.cells[i+1,0]:=inttostr(i+1);{ переносимо у таблицю першого рядка (0), по черзі дані № рядка від 1до 5 починаючи з 2 стовбця}
         stringgrid1.cells[i+1,1]:=a[i+1];{перенесення даних з масиву у комірки 2 рядок таблиці}
         memo1.lines[i]:=''; {Стирання елементів які перенесли з memo1}

       end;